מחברים מקשרים מפלסטיק לצינורות

מחברים מקשרים חיבורים לצנרת גומי